Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Zarządzenie Nr 4/2019 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 24 stycznia 2019r.

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.