Unieważnienie konkursu ofert oraz ogłoszenie otwartego konkursu ofert.

 

Klauzula informacyjna

Zarządzenie Nr 39/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Zarządzenie Nr 39/2018 – do pobrania

 

Zarządzenie Nr 38/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 21 grudnia 2018r.
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na finansowanie całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn z terenu Miasta Przemyśla oraz wspieranie działalności polegającej na zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni oraz w formie ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Zarządzenie Nr 38/2018 – do pobrania

 

Zarządzenie Nr 37/2018 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu – Unieważnienie konkursu z dnia 29 listopada 2018 r.

Unieważnienie konkursu – do pobrania.