Zarządzenie Nr 34/2018

Zarządzenie Nr 34/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 30 listopada 2018r.

w sprawie ogłoszenia naboru kandydatów – przedstawicieli organizacji pozarządowych na członków komisji konkursowej oceniającej oferty składane w ramach otwartego konkursu ofert.

Klauzula informacyjna. dot zapytania ofertowego

Ogłoszenie – pobierz