Konkurs ofert

 

Zarządzenie Nr 33/2018
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Przemyślu
z dnia 29 listopada 2018r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej polegających na zapewnieniu całodobowego schronienia i wyżywienia dla bezdomnych mężczyzn na terenie Miasta Przemyśla oraz zapewnieniu schronienia dla osób bezdomnych w formie noclegowni i ogrzewalni w okresie od dnia 01 stycznia 2019r. do dnia 31 grudnia 2019r.

Pobierz ogłoszenie o konkursie ofert