Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych za miesiąc listopad 2018 w kasie MOPS Przemyśl.

Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych za miesiąc listopad w kasie w godz. od 10:00 do 12:00 oraz od 12:30 do 14:00.

08.11     A – D

09.11     E –  J

13.11     K – WYPŁATA Z  FUNDUSZU  ALIMENTACYJNEGO

14.11     L – N

15.11     O – R

16.11     S –  Ś

19.11     T – Ż

 

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów