Szkolenie dla rodzin zastępczych

PLAN szkolenia dla rodzin zastępczych

Przemyśl 2018 r.

 

DZIEŃ:   26.10.2018r.

CZAS:     09.00 – 12.00   

MIEJSCE:   PCEN ul. Kraszewskiego 7a

ORGANIZATOR:  MOPS Przemyśl

TEMAT:   „Dopalacze – zagrożenie współczesnej młodzieży”

9.00 – 10.00     Zmiany prawne dotyczące dopalaczy – Wystąpienie

                         przedstawiciela Policji Miejskiej w Przemyślu

                         Pani asp. Małgorzaty Czechowskiej –

10.00 – 10.15   Przerwa kawowa

10.15 – 11.00 Negatywne skutki dopalaczy na zdrowie dzieci i młodzieży

                       – Wystąpienie przedstawiciela Powiatowej Stacji

                        Sanitarno – Epidemiologicznej Pan Grzegorz Sobek

11.00 – 12.00  Profilaktyka antynarkotykowa

                       Wystąpienie przedstawiciela PCEN W Przemyślu

                       Pani Janina Kościelny