Wydawanie decyzji w sprawie świadczeń z Programu Rodzina 500+ złożonych do końca sierpnia 2018 r.

Od dnia 17 października 2018 r. w MOPS przy ul. Dworskiego 98 wydawane będą decyzje w sprawie świadczeń z Programu Rodzina 500+ złożonych do końca sierpnia 2018 r.

Wypłata świadczeń nastąpi do końca października 2018 r.

Terminy kolejnych odbiorów decyzji będą podawane na bieżąco.