Podziękowanie z Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Londynie

Na ręce Pani Elżbiety Szczurowskiej – Kierownika Działu Wspierania Rodziny i Pieczy Zastępczej, podziękowania złożył I Radca Konsul RP – Pan Mateusz Stąsiek

 

pismo do MOPSu w Przemyślu  – Pobierz