Dobry Start

 

Program „Dobry Start” to inwestycja w edukację polskich dzieci. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymają świadczenie bez względu na dochód. To wsparcie dla 4,6 miliona uczniów.

 

Szkole – oznacza to szkołę podstawową, dotychczasowe gimnazjum, szkołę ponadpodstawową i dotychczasową szkołę ponadgimnazjalną, z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkołę artystyczną, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, a także młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Uwaga! Świadczenie nie przysługuje osobom, które kontynuują naukę w szkole wyższej.

Szkoła wyższa– oznacza to uczelnię w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym oraz kolegium pracowników służb społecznych;

 

Dobry Start ulotka A5 06-06 ulotka informacyjna

Więcej o programie “Dobry Start”

 

INFORMACJE DO PAŃSTWA BĘDĄ PRZYCHODZIŁY Z ADRESU E-MAIL: sekretariat@mops.przemysl.pl