Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych za miesiąc marzec 2018 w kasie MOPS Przemyśl.

Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych za miesiąc marzec w kasie w godz. od 10:00 do 12:00 oraz od 12:30 do 14:00.

 

08.03     A – D

09.03    E –  J

12.03    WYPŁATA Z  FUNDUSZU   ALIMENTACYJNEGO

13.03     K

14.03     L – N

15.03     O – R

16.03     S –  Ś

19.03     T – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów