Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych za miesiąc luty 2018 w kasie MOPS Przemyśl.

Harmonogram wypłat Świadczeń Rodzinnych za miesiąc luty w kasie w godz. od 10:00 do 12:00 oraz od 12:30 do 14:00.

 

08.02     A – D

09.02    E –  J

12.02    WYPŁATA Z  FUNDUSZU   ALIMENTACYJNEGO

13.02     K

14.02     L – N

15.02     O – R

16.02     S –  Ś

19.02     T – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów