Informacja FEAD – Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu

Informacja

Informujemy, że Polski Komitet Pomocy Społecznej Zarząd Okręgowy w Przemyślu

od 25 września 2017 r. rozpoczyna wydawanie żywności z programu FEAD edycja 2017.

Wydawanie żywności odbywać się będzie w każdy:

 

poniedziałek, wtorek, środa, czwartek

w godzinach od 8.30 do 14.00

piątek – punkt wydawania żywności nieczynny

 

Punkt wydawania żywności:

PRZEMYŚL ul. MONTE CASSINO 18 (pomieszczenia dawnej Kolumny Transportu Sanitarnego)

 

Pomocą żywnościową w ramach POPŻ mogą być objęte osoby i rodziny znajdujące się           w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w art. 7 ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 200% kryterium dochodowego uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej, tj. 1268 zł dla osoby samotnie gospodarującej i 1028 zł dla osoby w rodzinie. Zgodnie z wytycznymi MRPiPS skierowania do otrzymania pomocy osobom spełniającym kryteria o których mowa wyżej, wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W sprawie skierowań uprawniających do odbioru żywności należy kontaktować się z właściwym pracownikiem socjalnym w rejonach pracy socjalnej.