Uwaga !!!!

                    Logo PFRON

Końcowy termin przyjmowania wniosków do uczestnictwa w pilotażowym programie “Aktywny Samorząd” finansowanym ze środków PFRON skierowanym do osób niepełnosprawnych zamieszkałych w Przemyślu

 Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową upływa

 30 sierpnia 2017 r.

 

Przyjmowanie wniosków oraz udzielanie informacji w MOPS w Przemyślu ul. Dworskiego 98 pok. 6 i 7. Nr Tel. 166750246, 166750237

Druki wniosków do pobrania na stronie www.mops.przemysl.pl zakładka: druki do pobrania/Aktywny Samorząd