INFORMACJA DOT. NOWEGO OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO PROGRAMU 500+ oraz Świadczeń rodzinnych

INFORMACJA

DOT. NOWEGO OKRESU ŚWIADCZENIOWEGO

PROGRAMU 500+ oraz Świadczeń rodzinnych

W  dniu 31.07.2017r. zostanie uruchomiona rejestracja telefoniczna pod nr tel. (16) 676 94 03

Rejestracji można również dokonać osobiście od 31.07.2017r. w pokoju nr 13 przy ul. Dworskiego 98, Przemyśl od godz. 8.00.

Ponadto informuję, że od 01.08.2017r. będzie można składać drogą elektroniczną za pomocą systemu teleinformatycznego:

 

1) utworzonego przez ministra właściwego do spraw rodziny;

2) udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych;

3) banków krajowych świadczących usługi drogą elektroniczną spełniających wymogi określone w informacji zamieszczonej na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej ministra właściwego do spraw rodziny.