Harmonogram wypłat Świadczeń Wychowawczych 500+ w lipcu 2017 w kasie MOPS Przemyśl.

Harmonogram wypłat Świadczeń Wychowawczych 500+ w lipcu 2017 wypłacane w kasie w godz. od 10:00 do 12:00 oraz od 12:30 do 14:00

20.07     A – J

21.07     K – O

24.07     P – Ż

Harmonogram  wypłat  w  kasie  nie  dotyczy przelewów