Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

25–5-2017 r

Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora MOPS z dnia 10.05.2017 r. do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Administracyjnego

Protokół – do pobrania