Protokół z posiedzenia Komisji Rekrutacyjnej

Protokół z posiedzenia komisji Rekrutacyjnej powołanej zarządzeniem nr 22/2017 Dyrektora MOPS z dnia 10.05.2017 r.do przeprowadzenia naboru na stanowisko Kierownik Działu Administracyjnego

Protokół – do pobrania