Otwarte konkursy ofert

Zarządzenie nr 18/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenie otwartych konkursów na realizację zadań publicznych…

Do pobrania – Zarządzenie.

Do pobrania – Załącznik nr 1 – Ogłoszenie 1.

Do pobrania – Załącznik nr 2 – Ogłoszenie 2.

Zarządzenie nr 19/2017 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przemyślu z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenie naboru kandydatów…

Do pobrania – Zarządzenie.